ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း။
VISAの申請相談

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းသား(သို့မဟုတ်)ကျွမ်းကျင်လုပ်သားဖြင့်အလုပ်လျှောက်ချင်သော်လည်းဗီဇာလျှောက်နည်းနားမလည်သူများ
ဗီဇာကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အခြားမွေခွန်းများရှိပါကတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။

技能実習生や特定技能で就業を希望しているが、ビザの手続きの方法がわからない
その他、ビザに関する質問があればお気軽にご相談ください

お気軽にお問い合わせください。03-5823-4174受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း